A vízkutak típusai!

Kutak osztályzása a vízadó réteg szerint:

   1. Talajvízkutak
   2. Rétegvízkutak

Alapvetõ kérdés az, hogy a vizet háztartási célra, tehát ivóvízként, vagy pedig öntözéshez, igénytelenebb állatok tartásához kívánjuk használni. Ugyanis míg az utóbbi igények kielégítéséhez elegendõ a gyengébb minõségû talajvíz, addig ivóvízként réteg-, vagy karsztvíz felhasználása ajánlott.
Kutak osztályzása kivitelezésük technológiája szerint:

   1. Ásott kút
   2. Fúrt kút
   3. Vert kút

Ásott kút

Ásott kutat csak kis mélységig lehet készíteni, ezért csak a talajvizek kitermelésére alkalmas. Elöállításuk költséges, vízhozamuk bizonytalan, vízminöségük megkérdöjelezhetö.

Az ásott kutak többnyire nem érik el a vízadóréteg alját, ezért tökéletlen kutaknak is nevezzük õket. Ebbõl kifolyólag vízhozamuk a több mint 1 méteres átmérõ ellenére messze elmarad a fúrt kutaktól.

Fúrt kút

A technológiák fejlödése és a gépesítés a kutak készítését is forradalmasította, kutak ma már szinte kizárólag fúrással készülnek.

Fúrt kutak készülhetnek pár centistöl több méteres átméröig, alig tíz méterestöl akár tízezer méteres mélységig. Különbözö, a talajszerkezettöl függöen a kívánt vízhozam, vagy a vízminöség szerint más más átméröjü illetve mélységü kút kerül kialakításra, amelyek különbözö technológiával készíthetök el.

Egy szakszerüen kivitelezett fúrt kút hozama évtizedeken keresztül állandó, vízminösége megfelelö. Költségvonzata töredéke egy hasonló paraméterekkel rendelkezö ásott kútnak.

Nem elhanyagolható az sem, hogy fúrt kút a környezettöl elzárható, állatok, növények, emberek nem tudnak beleesni.

A fúrt kutak egy különleges alfaja a vert kút.

Vert kutak kis vízhozamok kielégítésére alkalmasak, a közetek nem lehetnek kemények, ismert kell hogy legyen a vízadóréteg elhelyezkedése, a kis átmérö miatt búvárszivattyú alkalmazása nem lehetséges, a hiányzó kavicsszürö miatt elhomokosodásra, teljesítménycsökkenésre hajlamos.

Árajánlat kérés

info@minosegikutfuras.hu

Kapcsolat

Faragó Kút Kft.

info@minosegikutfuras.hu

30 / 352-52-97

Copyright © Kezdőlap 2011, Minőségikútfúrás.hu